Martin Talavášek

Realita

Odhady programátorů násobte dvěma

Bře 12, 2009

Odhady programátorů násobte dvěma

Ne, teď vážně, čím kratší časové období vám programátor slíbí, tím větší koeficient použijte. Koeficient 2 platí pro odhad 3 až 4 týdny, ale třeba půlroční odhad už má koeficient 1,7. Naopak pokud vám programátor, odhadne méně než týden, koeficient se blíží až k trojce! Do hry vstupuje i zkušenost programátora, koeficient nepředvídatelných skutečností, koeficient chyby v základním návrhu aplikace a několik dalších koeficientů – mimochodem, navrhuji slovo koeficient z úsporných důvodů zkrátit o „icient“ na pouhý „koef“. Tento „koef“ se může po výpočtu rovnat hodnotám od 1,01 do … to ani nechtějte vědět.

Jak dosáhnout co nejnižšího koeficientu zpoždění?

Tato část je věnována pouze programátorům a jakýkoli člověk, který nezná vtip o tom, jak pošle manželka programátora na nákup, by měl tuto pasáž přehlédnout. Mimochodem, následující odstavce budou stejně plné programátorské hantýrky a podobných ITpodivností, takže byste tomu stejně nerozumněli.

Nejjednodušším způsobem, jak dostát svých závazků a odevzat jakoukoliv práci v termínu, který stanovíte, je, že svůj odhad naddimenzujete o čas, který vám vyjde prostým teoretickým výpočtem koeficientu zpoždění. Prvně je tedy důležité stanovit základní časový odhad dle svého nejlepšího mínění a ohleduplnosti ke klientovi. S tímto výsledkem nadále pracujeme. Vynásobte univerzálním koeficientem zpoždění, který jsem definoval na hodnotu 1,5. Tento výsledek prezentujte jako nejnižší termín. Nyní si vypočítejte horní mez vašeho odhadu, který klientovi předložíte.

Máte hodnotu vašeho odhadu vynásobenou koeficientem zpoždění, nyní násobte těmito koeficienty dle libosti.

  • Koef únavy = 1,15
  • Koef lenosti = 1,3
  • Koef zapálení do práce = 0,95
  • Koef nemoci, zima = 1,35, léto = 1,15
  • Koef volného víkendu = 0,88
  • Koef zábavy (hospoda, kino, disko…) = 1,4
  • Koef závislosti (poker, webtrh, sport, televize apod.) = 1,3
  • Koef nepřítomnosti manželky či přítelkyně = 0,7

Tyto hodnoty jsou samozřejmě orientační a nelze je promítnout do celkového odhadu, nutno počítat s poměrnou částí, kdy jsou dané podmínky naplněny, u koeficientu zábavy s přítomností alkoholu připočtěte i následující den.

Ať se daří!